Yleisinfoa

Aallonmuodostus Pitkäkarin edustalla

Lounais-Suomen Ympäristökeskus on tehnyt päätöksen aallonmuodostuskiellon asettamisesta TTPS:n Pitkäkarin kotisataman ja Maanpään huoltosataman edustalle.  Purjeveneellä on tietenkin hankalaa saada aikaan häiritsevää aallokkoa, mutta ylikulku veneellä asiaan kannattaa kiinnittää huomiota, ettei seuratoverin iltapunssi kaadu syliin.

Pysäköinti Maanpäässä

Maanpään parkkipaikat ovat aidatut ja ketjuin lukossa. Parkkipaikan ketju ja soutuvenelaiturin portti tulee pitää aina lukittuna. Maanpään parkkipaikan käyttöoikeus on kaikilla seuran jäsenillä, joilla on joko vene talvitelakoituna Pitkäkarilla tai poijupaikka Pitkäkarilla. Myös johtokunnan jäsenillä on käyttöoikeus. Johtokunta voi erikseen harkintansa mukaan myöntää parkkipaikan käyttöluvan myös muille käyttäjille.

Sähköpaikat laitureilla

Laiturisähkön käytöstä peritään johtokunnan määräämä maksu.
Veneen akkujen lataukseen voi sähköpaikkoja toki käyttää kohtuullisesti, vaikka ei olisikaan lunastanut sähköpolettia. Myös telakka-alueella sähköä on poijumaksunsa maksaneiden vapaasti käytettävissä työmaasähkönä. Telakan paloturvallisuuden vuoksi sähkökaapelit tulee aina irrottaa pistorasioista telakalta poistuttaessa. Mahdolliset työmaavalaisimet eivät saa olla halogen-tyyppisiä valaisimia niiden kuumenemisen takia.

Säilytyskaapit

Säilytyskaapit ovat kookkaita, leveys 600 mm, syvyys 750 mm ja korkeus 1800 mm. Kaapeissa on myös yläkaapit, jolloin kokonaiskorkeudeksi tulee n. 2400 mm, mutta tässä vaiheessa yläkaappeihin ei ole vielä hankittu ovia.

Kaappien vuokrausta hoitaa Jari Lehto. Vuokraus tapahtuu lunastamalla numeroidun säilytyskaapin avain vuokrausta hoitavilta. Avaimesta peritään käteisenä 15 euron pantti, josta saa puolet takaisin luopuessaan kaapista ja palauttaessaan avaimen seuralle. Kadonneesta avaimesta peritään uuden hankinta hintaa vastaava korvaus. Kaappien vuokrat laskutetaan seuran toimesta erikseen.
Tässä vaiheessa kaappeja voidaan vuokrata vain poijupaikan lunastaneille. Huomaathan, että kaappeja on rajoitettu määrä eikä niitä riitä kaikille.

Telakointivarusteet varastoon

Kaikkien veneensä vesille laskeneiden ja vedestä talviteloille nostaneiden tulee huolehtia, että telakoinnissa käytetyt työkalut ja tarvikkeet tulee palautettua takaisin varastoon ja käytetty puutavara ja teräsputket vietyä takaisin niitä varten varattuun paikkaan. Työkaluvarasto on pidettävä siistinä ja tavarat omilla paikoillaan. Tilforin vaijeri on laitettava kiepille, sitä ei saa jättää sekaisin varastoon. Rikkimenneistä työkaluista on ilmoitettava telakointimestarille.

Tulenkäsittely Pitkäkarilla

Pitkäkarin suojeluohjeet on päivitetty. Päivitykseen liittyen Pitkäkarin tulityöohjeet tarkennetaan vakuutusyhtiöiden venetelakoita koskevien suojeluohjeiden mukaiseksi. Uusituissa tulityöohjeissa  kerrotaan seikkaperäisesti ne varotoimenpiteen, jota kunkin tulitöitä tekevän tulee noudattaa.

Tulityöohjeet löytyvät vartiotuvan kansiosta. Samaisesta kansiosta löytyy myös Pitkäkarin aluekartta (sama kartta kuin paviljongin ilmoitustaululla), johon on merkitty kaikkien Pitkäkarilta löytyvien sammuttimien paikat. Tämän lisäksi ovat tietenkin vesipisteet laitureilla ja telakka-alueella.
Ainoalla tulityöpaikalla, puominosturin viereisellä rautapöydällä voi tehdä tulitöitä. Suojeluohjeen mukaan venetelakalla saa tilapäisillä tulityöpaikoilla tehdä tulitöitä ainoastaan voimassa olevan tulityökortin omaava henkilö, johtokunnan luvalla, kun työ ja suojelusuunnitelma on hyväksytty. Koska toiminta on keskittynyt saareen, on tulitöissä syytä olla oikeasti tarkkana. Jos vahinko pääsee tapahtumaan, on avun saapumisessa huomattava viive mantereella sijaitsevaan telakkaan verrattuna.
Tupakointihan on Pitkäkarilla kielletty kaikissa sisätiloissa, niin paviljongissa kuin venevajoissakin. Telakka-alueella tulee välttää tupakointia kunnostustöiden aikaan, onhan tulipalon vaara ilmeinen, kun alueella käsitellään liuottimia. Muutenkin tupakointi Pitkäkarilla tulisi keskittää turvallisuussyistä paikkoihin, jossa on tuhkakupit.

Vartiointijärjestelyt kotisatamassa

Vartiointi suoritetaan Pitkäkarilla entisten vuosien mukaisesti. Vartiovuorossa on aina kaksi kipparia laaditun listan mukaisesti. Jokaisen poijupaikan haltijalla on vartiovelvollisuus, lukuun ottamatta satamakapteenia, joka vastaa käytännössä vartioinnin toimivuudesta. Johtokunnan päätöksellä myös talvisäilytyspaikan lunastaneet, mutta ilman poijupaikkaa olevien tulee suorittaa yksi vartiovuoro purjehduskaudessa. Vartiovelvollisuudesta voi vapautua vain, mikäli veneen kesäsäilytyksestä maissa on erikseen sovittu johtokunnan kanssa hyvissä ajoin ennen purjehduskauden alkua (käytännössä viimeistään helmikuun aikana).

Molempien vartioon merkittyjen kippareiden, tai tarvittaessa varamiesten, läsnäolo vartiossa on välttämätöntä jo vartiomiesten oman turvallisuuden vuoksi. Vartiomiesten tehtävänä on varmistaa veneiden turvallinen säilytys kotisatamassa. Vartiomiesten tulee tarkkailla veneiden kiinnityksiä ja pitää asiattomat loitolla veneistä ja kiinteistöistä. Vartiovuoro kuitataan tehdyksi vartiotuvassa olevaa vartiokirjaan päiväyksellä ja nimikirjoituksella. (Nimestä pitää saada muidenkin selvää). Nimikirjoitukset kirjoitetaan allekkain ilman tyhjiä rivejä. Vartiovuoron laiminlyönnistä seuraa johtokunnan määräämä sanktio. Vartiovuoron vaihtaminen toisen kipparin kanssa sopimalla on mahdollista, vartiokirjaan tulee kuitenkin merkitä (tekstaten) huomautus -sarakkeeseen, kenen puolesta vartiovuoro on tehty.
Satamakapteenille kuuluu vartioinnin järjestelyt ja valvonta. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös satunnaisten tarkastuskäyntien suorittaminen Pitkäkarille.
Vartiotupa ( vahtimestarin huone) on kaikkien vartiovuoroaan tekevien käytössä. Vartiotuvassa on kaikki tarvittavat varusteet yöaikaisen muonituksen valmistamiseksi. Vartiotuvan päätyoveen käy seuran ura-avain (2-avain), paviljongin ulko-oveen käy seuran exec-avain. Vartiokansiosta, jota säilytetään vartiotuvassa, löytyvät vartio-ohjeet, kartta valaisinkytkimistä, sataman venepaikkojen kartta sekä veneenomistajien yhteystiedot (päivitetään 2024). Lisäksi kansiosta löytyvät Pitkäkarin suojelu- ja tulityöohjeet.
Yllä mainituilla järjestelyllä johtokunta toivoo, että kaikki seuramme kotisatamassa veneitään pitävät voivat nukkua yönsä rauhassa – veneet ovat turvassa.

Soutuveneiden ”prikat”

Kaikissa Maanpään huoltosatamassa säilytettävissä soutuveneissä on oltava kiinnitettynä seuralta lunastettu numeroitu prikka, jotta säilytys oikeus on tiedossa. Prikkoja saa satamamestarilta.

Ongelmajäte suoraan jatkokäsittelyyn

Ongelmajätevarasto Maanpäässä ei ole enää käytössä! Jätteiden jättäminen Maanpään vajaan on kielletty. Todettakoon myös, että jätteitä ei saa jättää Pitkäkarillekaan.
Jäteöljyt, maalit, akut yms. voi viedä esim. Topinojan jätekeskukseen tai muuhun vastaanottopisteeseen.

Talvisäilytyspukit

Pitkäkarilla venettään maissa säilyttävän jäsenen on huolehdittava siitä, että veneensä säilytykseen käytettävä pukki, teline tai kelkka on sellainen, että se kestää ja sallii vene päällä ollessaan maata pitkin siirrot joka suuntaan ja että telineen malli tai muoto ei estä veneen sijoitusta mihin tahansa telakointipaikkaan Pitkäkarilla.Telakalla säilytettävään venepukkiin ja mastoon on kestävällä tavalla merkittävä omistajan nimi ja puhelinnumero.

 

© Turun Työväen Pursiseura ry