Kokouksen päätöksiä

Kokouksen puheenjohtajana toimi Vesa Klen ja sihteerinä Jyrki Mamia. Kokous vahvisti edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päätti myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. Seuran liittymismaksu päätettiin korottaa 300 euroon, jäsenmaksut pidettiin entisellään, SPV tosin on korottanut oman liittomaksunsa 13,5 euroon, mihin seura ei ole voinut vaikuttaa. Lisäksi päätettiin, ettei johtokunnan jäseniltä eikä jaoksien kokoonkutsujolta peritä jäsenmaksua.

Johtokunnan puheeenjohtajaksi valittiin Jari Lehto ja sihteeriksi Jyrki Mamia. Varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Jokela ja taloudenhoitajaksi Minna Leka. Johtokunnan erovuoroiset jäsenet Jari Alm ja Juha Vuorio valittiin uudelleen, uutena johtokunnan jäsenenä aloittaa Markku Ruotsalainen.

Jaoksien kokoonpanoihin ei tullut suuria muutoksia, ainoastaan seuran kilpailupäälliköksi valittiin Mikko Jokela ja katsastusjaos sai runsaasti uusia jäseniä sekä nuorisojaosta ei saatu lainkaan aikaan.

Kokous myös vahvisti vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

© Turun Työväen Pursiseura ry