Purjeveneitä Airistolla kilpailemassa.

© Turun Työväen Pursiseura ry