Yleisinfoa jäsenille

Aallonmuodostus Pitkäkarin edustalla
Pysäköinti Maanpäässä
Sähköpaikat laitureilla
Säilytyskaapit
Telakointivarusteet varastoon
Tulen käsittely Pitkäkarilla
Vartiointijärjestelyt kotisatamassa
 

Aallonmuodostuskielto Pitkäkarin edustalle

Lounais-Suomen Ympäristökeskus on tehnyt päätöksen aallonmuodostuskiellon asettamisesta TTPS:n Pitkäkarin kotisataman ja Maanpään huoltosataman edustalle. Kielto on voimassa 1.8.2007 alkaen.

Pysäköinti Maanpäässä

Maanpään parkkipaikan tullaan aitaamaan ja lukottamaan vuosikokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. 

Maanpään parkkipaikan käyttöoikeus on kaikilla seuran jäsenillä, joilla on joko vene talvitelakoituna Pitkäkarilla tai poijupaikka Pitkäkarilla. Myös johtokunnanjäsenillä on käyttöoikeus. Johtokunta voi erikseen harkintansa mukaan myöntää parkkipaikan käyttöluvan myös muille käyttäjille.

Avaimen parkkipaikan lukkoon saa Ismo Mäeltä. Samalla avaimella aukeaa myös Maanpään roska-astia ja ongelmajätevarasto. Lisäksi Pitkäkarilla tullaan vaihtamaan paviljongin ja työkaluvajan lukot samalla avaimella aukeaviksi.

Sähköpaikat laitureilla

Laiturisähkön käytöstä peritään johtokunnan määräämä maksu. Merkkinä laiturisähkön käyttöoikeudesta sähkökaapeliin kiinnitetään poletti. Uudet sähköpaikan vuokraajat voivat tehdä sähkösopimuksen ja lunastaa sähköpaikan avaimen ja poletin satamamestarilta. Poletti kiinnitetään veneeseen lähtevään sähkökaapeliin välittömästi pistorasiakeskuksen ulkopuolelle. Polettien numerot kirjataan, jolloin katoamistapauksissa on mahdollista saada uusi poletti hävinneen tilalle. Sähköturvallisuuslaki vaatii, että pistorasiakeskukset pidetään aina lukittuina.

Akkujen lataukseen voi sähköpaikkoja toki käyttää, vaikka ei olisikaan lunastanut sähköpolettia. Pistorasiakeskuksen avaaja on kuitenkin vastuussa siitä, että keskus tulee asianmukaisesti myös suljettua. Myös telakka-alueella sähköä on poijumaksunsa maksaneiden vapaasti käytettävissä työmaasähkönä. Telakan paloturvallisuuden vuoksi sähkökaapelit tulee aina irrottaa pistorasioista telakalta poistuttaessa.

Säilytyskaapit

Säilytyskaapit ovat kookkaita, leveys 600 mm, syvyys 750 mm ja korkeus 1800 mm. Kaapeissa on myös yläkaapit, jolloin kokonaiskorkeudeksi tulee n. 2400 mm, mutta tässä vaiheessa yläkaappeihin ei ole vielä hankittu ovia.

Kaappien vuokrausta hoitaa Ismo Mäki. Vuokraus tapahtuu lunastamalla numeroidun säilytyskaapin avain Mäeltä. Avaimesta peritään käteisenä 15 euron pantti, josta saa puolet takaisin luopuessaan kaapista ja palauttaessaan avaimen seuralle. Kadonneesta avaimesta peritään 10 euron korvaus Kaappien vuokrat laskutetaan seuran toimesta erikseen.

Tässä vaiheessa kaappeja voidaan vuokrata vain poijupaikan lunastaneille. Huomaathan, että kaappeja on rajoitettu määrä.

Telakointivarusteet varastoon

Kaikkien veneensä vesille laskeneiden tulee huolehtia, että telakoinnissa käytetyt työkalut tulee palautettua takaisin varastoon ja käytetty puutavara vietyä sitä varten rakennettavaan varastoaitaukseen. Telakka-alueen välittömään läheisyyteen ollaankin rakentamassa kuluvana kesänä aitaus, johon telakoinnissa käytetty puutavara voidaan varastoida.

Tulenkäsittely Pitkäkarilla

Pitkäkarin suojeluohjeet päivitetään purjehduskauden alkuun mennessä. Päivitykseen liittyen Pitkäkarin tulityöohjeet tullaan tarkentamaan vakuutusyhtiöiden venetelakoita koskevien suojeluohjeiden mukaiseksi. Uusituissa tulityöohjeissa, kuten nykyisissäkin, kerrotaan seikkaperäisesti ne varotoimenpiteen, jota kunkin tulitöitä tekevän tulee noudattaa. Tulityöohjeet löytyvät vartiotuvan kansiosta. Samaisesta kansiosta löytyy myös Pitkäkarin aluekartta (sama kartta kuin paviljongin ilmoitustaululla), johon on merkitty kaikkien Pitkäkarilta löytyvien sammuttimien paikat. Tämän lisäksi ovat tietenkin vesipisteet laitureilla ja telakka-alueella.

Ainoalle merkitylle tulityöpaikalle, puominosturin viereen, toivomme saavamme kuluvalla kaudella hankittua siirrettävät suojasärmit paloturvallisuuden lisäämiseksi.

Uusitun suojeluohjeen mukaan venetelakalla saa tilapäisillä tulityöpaikoilla tehdä tulitöitä ainoastaan voimassa olevan tulityökortin omaava henkilö.

Tupakointihan on Pitkäkarilla kielletty kaikissa sisätiloissa, niin paviljongissa kuin venevajoissakin. Telakka-alueella tulee välttää tupakointia kunnostustöisen aikaan, onhan tulipalon vaara ilmeinen, kun alueella käsitellään liuottimia. Muutenkin tupakointi Pitkäkarilla tulisi keskittää turvallisuussyistä paikkoihin, jossa on tuhkakupit.

Vartiointijärjestelyt kotisatamassa
 
Vartiointi suoritetaan Pitkäkarilla tänäkin vuonna entisten vuosien mukaisesti. Vartiovuorossa on aina kaksi kipparia laaditun listan mukaisesti. Jokaisen poijupaikan haltijalla on vartiovelvollisuus, lukuun ottamatta satamakapteenia, joka vastaa käytännössä vartioinnin toimivuudesta. Johtokunnan päätöksellä myös talvisäilytyspaikan lunastaneet, mutta ilman poijupaikkaa olevien tulee suorittaa yksi vartiovuoro keväällä. Vartiovelvollisuudesta voi vapautua vain, mikäli veneen kesäsäilytyksestä maissa on erikseen sovittu johtokunnan kanssa hyvissä ajoin ennen purjehduskauden alkua (käytännössä viimeistään helmikuun aikana). Vuosikirjan mukana on postitettu vartiovuorolistat asianomaisille.

Molempien vartioon merkittyjen kippareiden, tai tarvittaessa varamiesten, läsnäolo vartiossa on välttämätöntä jo vartiomiesten oman turvallisuuden vuoksi. Vartiomiesten tehtävänä on varmistaa veneiden turvallinen säilytys kotisatamassa. Vartiomiesten tulee tarkkailla veneiden kiinnityksiä ja pitää asiattomat loitolla veneistä ja kiinteistöistä. Tämä edellyttää koko vartiovuoron mittaista työrupeamaa. Vartiovuoro kuitataan tehdyksi vartiotuvassa olevaa vartiokirjaan päiväyksellä ja omakätisellä nimikirjoituksella. Nimikirjoitukset kirjoitetaan allekkain ilman tyhjiä rivejä.

Vartiovuoron laiminlyönnistä seuraa ylimääräinen vartiovuoro seuraavalla purjehduskaudella ja rikemaksu 35 eur. Vartiovuoron vaihtaminen toisen kipparin kanssa sopimalla on mahdollista, vartiokirjaan tulee kuitenkin merkitä (tekstaten) huomautus -sarakkeeseen, kenen puolesta vartiovuoro on tehty.

Satamakapteenille kuuluu vartioinnin järjestelyt ja valvonta. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös satunnaisten tarkastuskäyntien suorittaminen Pitkäkarille.

Vartiotupa ( = vahtimestarin huone) on kaikkien vartiovuoroaan tekevien käytössä. Vartiotuvassa on kaikki tarvittavat varusteet yöaikaisen muonituksen valmistamiseksi. Vartiotuvan oveen käy seuran 2-avain, kuten paviljongin ulko-oveenkin.

Vartiokansiosta, jota säilytetään vartiotuvassa, löytyvät vartio-ohjeet, kartta valaisinkytkimistä, sataman venepaikkojen kartta sekä veneenomistajien yhteystiedot. Lisäksi kansiosta löytyvät Pitkäkarin suojelu- ja tulityöohjeet.

Yllä mainituilla järjestelyllä johtokunta toivoo, että kaikki seuramme kotisatamassa veneitään pitävät voivat nukkua yönsä rauhassa - veneet ovat turvassa.

 

Turun Työväen Pursiseura Ry